HIFU【Ultraformer III】有咩獨特之處?

 In Blog

Le Domes – 【HIFU 知多一點點】
※HIFU 【Ultraformer III】 有咩獨特之處, 點解效果特別好?※

HIFU 【Ultraformer III 】6mm及9mm獨有2大HIFU專利 ? ?
?條紋式直入能量發射, 覆蓋面增強8倍, 等別適合身體治療
? 立體式覆蓋, 更快更均勻
? 高速治療大大減低熾熱感

識揀一定揀最好 ? ?

相關文章

Leave a Comment