0
In
Posted

Stella

“完成療程後,面部肌肉變得緊緻,輪廓亦即時提升,虎紋立即淺左,經常困擾我的咀角笑紋,立即冇左, 皮膚都因血液循環變得白裏透紅,超開心!!”

0
In
Posted

Sharis

“明顯兩脥面珠的垂肉提升收緊了,面形細小了,很顯得減齡,眉也提起了,整個面部輪廓顯得更明顯,即時效果顯注!正到暈!”

0
In Blog
Posted

HIFU機牌 子眾多

Le Domes – 【HIFU 知多一點點】 HIFU機 牌子眾多,質素參差不齊,更有自稱第四、五代HIFU,點樣選? 現時市場上,根本沒有定義所謂的第幾代,所以應該選有名氣、有認證及較多用家選用的 HIFU機,質數較有保証。 HIFU 【Ultraformer III】, 獲韓國 KFDA和歐洲CE權威認證, 全球專利9mm探頭,針對皮膚較薄的厚實脂肪, 擊退贅肉 立塑最美曲線, 獨有2mm 探頭, 針對眼紋頸紋等細紋, 改善面部鬆馳、撫平前額、眼袋皺紋、提升眼眉、收細T字位毛孔, 撫平虎紋、雙下巴同撫平頸紋。

0
In Blog
Posted

HIFU手法有幾重要?

Le Domes – 【HIFU 知多一點點】 ※點解用靚機做HIFU,線數又打足,但效果仲係麻麻地 ??※ 治療師打 HIFU手法 係好影響效果,一般而言,HIFU基本手法好似織網,線要織得夠密,效果先佳,而呢種手法,係要用揸住HIFU探頭隻手,打完一下後,然後再係好短距離轉過格離,打另外一下,呢d手法,一定要成日打HIFU先會纯熟 ; 如果吾熟手,織得吾夠密,效果可以好差。 所以打HIFU應揾專打HIFU治療師效果才有保証。

0
In Blog
Posted

HIFU係咪打越多線越好?

Le Domes – 【 HIFU 知多一點點】 ※HIFU 係咪打越多線越好?※ ~~提醒: 做 HIFU 我們要留意價錢包打幾多線啊~~ 一般打線數越多,效果越好及長久,但亦不能打過多,HIFU 全面連頸,一般以600至900線效果為較佳。 如果標明打無限線數,但最後原來全面只打300至400線,效果亦未必太理想,所以療程前應事前問清楚。

0
In Blog
Posted

HIFU【Ultraformer III】有咩獨特之處?

Le Domes – 【HIFU 知多一點點】 ※HIFU 【Ultraformer III】 有咩獨特之處, 點解效果特別好?※ HIFU 【Ultraformer III 】6mm及9mm獨有2大HIFU專利 ? ? ?條紋式直入能量發射, 覆蓋面增強8倍, 等別適合身體治療 ? 立體式覆蓋, 更快更均勻 ? 高速治療大大減低熾熱感 識揀一定揀最好 ? ?